ejotherm®H2

规范

 • 属性

  • 所有建筑材料类别(A、B、C、D、E)均获批准
  • 双膨胀区(25/45毫米)的最佳持有,即使在关键的基材。
  • 轴向可移动锚垫提供最佳安装特性(垫圈压缩)
  • 通过可变的下盖面积和塑料模压钢钉减少热桥(0.001 W/K)
  • 超薄锚定垫圈,刚性高
  • 预先组装,便于快速安装
  • 可以安装额外的垫圈吗
 • 技术规格

  • 锚直径:8mm
  • 垫圈直径:60mm
  • 钻孔深度h1≥35mm (55mm)
  • 埋设深度hef≥25mm (45mm)
  • 点热透过率λ 0.001 W/K
  • 使用类别ETA* A, B, C, D

  括号内值:加气混凝土锚固(使用E类)*混凝土、实心砖和垂直砖的规范ÖNorm b6124

过滤器

选定的过滤器

  Orderidentifier 货号 垫圈毫米直径 锚毫米直径 毫米的长度 单位
  ejotherm H2 095 8528095260 60.0 8.0 95.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  95.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 095
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 115 8528115260 60.0 8.0 115.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  115.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 115
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 135 8528135260 60.0 8.0 135.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  135.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 135
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 155 8528155260 60.0 8.0 155.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  155.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 155
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 175 8528175260 60.0 8.0 175.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  175.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 175
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 195 8528195260 60.0 8.0 195.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  195.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 195
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 215 8528215260 60.0 8.0 215.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  215.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 215
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 235 8528235260 60.0 8.0 235.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  235.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 235
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 255 8528255260 60.0 8.0 255.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  255.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 255
  单位
  One hundred.
  ejotherm H2 275 8528275260 60.0 8.0 275.0 One hundred.

  规范

  垫圈直径
  60.0
  锚定直径
  8.0
  长度
  275.0
  Orderidentifier
  ejotherm H2 275
  单位
  One hundred.