EcoTek 50

规范

 • 应用程序

  • 将屋面膜固定在混凝土、加气混凝土、梯形钢型材、木材及木质材料构成的下部结构上
  • 适用于抗外加载荷的特殊要求
  • 减少热桥

  请注意

  用于与EJOT组合®大波螺丝/带混凝土和加气混凝土螺丝

 • 属性

  • 高档塑料材料
  • 望远镜的设计是为了抵抗强加的载荷
  • 组合绝缘材料厚度可达590毫米(FBS-R)和605毫米(TKR)
  • 望远镜设计,即使采用柔软的绝缘材料,也可防止因行人来往而使螺丝头突出
 • 请注意

  与EJOT Dabo合作®螺钉/用混凝土和加气混凝土螺钉

过滤器

选定的过滤器

  Orderidentifier 货号 毫米的长度 凹槽深度毫米 单位
  EcoTek-50x35 8595035007 35.0 25.0 2000

  规范

  长度
  35.0
  凹槽深度
  25.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x35
  单位
  2000
  EcoTek-50x65 8595065007 65.0 55.0 1300

  规范

  长度
  65.0
  凹槽深度
  55.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x65
  单位
  1300
  EcoTek-50x85 8595085007 85.0 75.0 1000

  规范

  长度
  85.0
  凹槽深度
  75.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x85
  单位
  1000
  EcoTek-50x105 8595105007 105.0 95.0 800

  规范

  长度
  105.0
  凹槽深度
  95.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x105
  单位
  800
  EcoTek-50x135 8595135007 135.0 125.0 600

  规范

  长度
  135.0
  凹槽深度
  125.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x135
  单位
  600
  EcoTek-50x165 8595165007 165.0 155.0 450

  规范

  长度
  165.0
  凹槽深度
  155.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x165
  单位
  450
  EcoTek-50x195 8595195007 195.0 185.0 350

  规范

  长度
  195.0
  凹槽深度
  185.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x195
  单位
  350
  EcoTek-50x225 8595225007 225.0 215.0 300

  规范

  长度
  225.0
  凹槽深度
  215.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x225
  单位
  300
  EcoTek-50x275 8595275007 275.0 265.0 300

  规范

  长度
  275.0
  凹槽深度
  265.0
  Orderidentifier
  EcoTek-50x275
  单位
  300
  EcoTek 50 x335 8595335007 335.0 325.0 250

  规范

  长度
  335.0
  凹槽深度
  325.0
  Orderidentifier
  EcoTek 50 x335
  单位
  250